Priser & Tilskud

Betalingsmuligheder
Du kan betale enten med Visa/Dankort, MobilePay eller kontant. Der afregnes normalt efter hver behandlinger.

Behandling både med – og uden henvisning
Klinikken er med ydernumre fra den offentlige sygesikring. Dette betyder, at når du har fået en henvisning fra din læge, gives der et tilskud til behandlingenshonorar. Men klinikken er åben for alle, dvs. også uden at der foreligger en henvisning fra lægen. Du kan således komme hurtigere i gang med behandling, da du ikke skal have en tid ved lægen først. Der gives det samme tilskud fra Sygeforsikringen ‘Danmark’ selvom du ikke har fået en henvisning fra lægen.

Skade godkendt af sundhedsforsikring
Har du fået din skade godkendt af din sundhedsforsikring, således at forsikringsselskabet skal betale for behandlingen, kan vi, mod at se godkendelse og skadenr., afregne direkte med selskabet.
Bemærk venligst at vi ikke afregner med forsikringsselskaber vedr. ulykkes-eller arbejdsskader. Her skal du betale til os direkte – og selv efterfølgende sende din kvittering videre til dit forsikringsselskab.


Sygeforsikring ‘Danmark’
Er du medlem af sygeforsikringen ‘Danmark’, kan vi, når afregningen med klinikken er foretaget, indberette din betaling elektronisk til ‘Danmark’.Tilskud til fysioterapi for medlemmer af gruppe 1 og 5 udgør p.t. ca. 53% af egen betalingen.


Helbredstillæg fra kommunen
Har du medicinkort med helbredstillæg (oftest 85%) fra din kommune, afregner du først med klinikken, hvorefter du ved at sende kvitteringen til kommunen modtager din godtgørelse.

Første konsultation: Når du kommer på klinikken første gang fokuserer vi på at få dig grundigt undersøgt,
samt påbegynde din behandling.

Normal behandling: Betegner de efterfølgende behandlinger på klinikken. Her behandles der videre ud fra 1. konsultation.

Holdtræning: Se hold beskrivelse.

Selvtræning: Efter indledende vejledning af fysioterapeut, foregår træningen på eget initiativ – betales pr. gang.

Udeblivelse /for sent afbud: Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 9.00 på behandlingsdagen, ellers vil der ifølge overenskomsten blive pålagt et udeblivelsesgebyr