Tape / Kinesio tape

Kinesio tape & Sports tape

Fysioterapeuterne anvender af og til tape i deres behandling alt efter hvilken problematik du kommer med.

Kinesio tapen er den farverige elastiske tape med mange egenskaber:

  • Korrigerer muskelfunktionen. Styrker svækket muskulatur, udbedre abnorm muskelspændinger, effektiv ved muskeltræthed og kramper.
  • Forbedre blod- og lymfecirkulationen
  • Smertelindring
  • Korrektion af led grundet abnorm muskelspændinger.

Sports tape bruges ofte til stabilitet og for at hindre bevægelse. Denne tape er ikke fleksibel.

Tape er en tillægsydelse og betales ikke af sygesikringen.