Parkinsonhold

Parkinsonhold

Klinikken har flere hold om ugen med træning for patienter med Parkinson. Det er fysioterapeut Anja Christiansen der varetager holdene.

Tirsdage kl. 10.00- 11.00 og fredage kl. 10.00- 11.00

Her trænes på at forhale/bremse udviklingen af sygdommen og bevare et så højt funktionsniveau som muligt. Der trænes med individuelle programmer således vi sikre os, at den enkelte netop har fokus på egne udfordringer. Der er dog altid “fællestræning” i noget af timen hvor der er fokus på gangtræning og balancetræning.